Екатерина Асенова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (в средата) участва във форума. Снимки Авторът

Екатерина Асенова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (в средата) участва във форума. Снимки Авторът

Най-тежки са сферите на строителството и строително-монтажните дейности, при тях има най-много злополуки. Само за март месец имаме 5 смъртни случаи, 3 от тях са на строителни обекти, каза Екатерина Асенова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". През изминалата година в страната са станали 440 злополуки на работното място, които са в регистъра на Главна инспекция по труда. 65 са завършили с летален изход.

"Фактът, че се увеличава процентът на трудовия травматизъм ясно показва, че не се спазват правилата за безопасност и здраве. Много от работниците считат, че спазването на тези правила е административна тежест, която забавя работния процес, възпрепятства работата им. Само че компромисът, който той днес прави не си дава сметка, че може утре да му гоства живота. Хубаво е хората да проявяват нетърпимост към колегите си, които не спазват правилата на труд. Работодателят трябва да гарантира на служителите си, че ако той забележи, че негов колега нарушава правилата да не се притеснява и да отиде при него или при прекия си ръководител и да информира за това, без това да му коства забележка или друга санкция", обясни Асенова.

1500 до 15 000 лева са санкциите към работодателите при констатирано неспазване на трудовото законодателство. "Насочили сме усилията си към работодателите, които са проблемни. По данни на НСИ 2 300 000 са работните места, а контролът се осъществя от 450 души. Даже не е необходимо да се коментират тези цифри. Непрекъснато командироваме служители по летните и зимните курорти и се забелязва, че все повече работодатели спазват правилата", каза още Екатерина Асенова. И призова хората да следят за това дали имат трудови договори, които ги пазят.

Тя участва в регионален форум по проблемите на трудовия травматизъм, най-честите причини, водещи до него, както и възможните съвместни действия относно превенцията му и добри практики. Срещата се състоя в залата на Областна управа и в нея участва зам.-областният управител Павлин Иванов.

Галерия