Кметът на Бургас Димитър Николов (вдясно) се срещна с управителя на компанията - Ролф Лийбенайнер и мениджъра - инж. Андреас Мьолер. Снимки Община Бургас

Кметът на Бургас Димитър Николов (вдясно) се срещна с управителя на компанията - Ролф Лийбенайнер и мениджъра - инж. Андреас Мьолер. Снимки Община Бургас

Немската компания "Bekon" ще строи анаеробната инсталация за биоразградими отпадъци в Бургас. Кметът на Община Бургас Димитър Николов се срещна с управителя на компанията - Ролф Лийбенайнер и мениджъра - инж. Андреас Мьолер, за да обсъдят етапите за изграждане на модерното съоръжение в морския град. На срещата присъства и зам.-кметът Весна Балтина.

Фирмата има в портфолиото си изградена инсталация за преработка на битови отпадъци непосредствено до стадиона на футболния гранд "Байерн" в столицата на провинция Бавария - Мюнхен. Тя се занимава с изграждането, поддържането и производство на компоненти за сметопреработващи инсталации. Немските изпълнители увериха, че построеното от тях съоръжение в Мюнхен работи безупречно, без да отделя миризми или други отпадни продукти.

Община Бургас е водеща в изпълнението на проекта за изграждането на анаеробна инсталация за преработка на биоразградими отпадъци заедно с Поморие и Несебър. Той започна на 1-ви януари 2019 година и трябва да приключи на 1-ви януари 2023 година. Проектът се финансира със средства по Оперативна програма "Околна среда" и се изпълнява от трите общини. Стойността му е 37 446 755,74 лева, като безвъзмездното финансиране по програмата е на стойност - 29 393 779,29 лева. Останалите средства ще бъдат осигурени от бенефициентите по проекта.

Анаеробната инсталация ще се намира при улица "Крайезерна" в Бургас, в района на пречиствателната станция за отпадни води. В момента се извършва разчистване на терена и подготвянето му за началото на строителните дейности.

С пускането в експлоатация на модерната система за преработка на сметта ще се удължи животът на новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляването на количествата отпадъци, оставяни за обезвреждане в него.

Сред очакваните резултати от изграждането на анаеробната инсталация е да се намалят отчисленията за обезвреждане на отпадъци и да се открият нови работни места.

Анаеробната инсталация ще е с капацитет за преработка на 30 652 тона годишно. Тя ще се състои от 8 биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, както и мобилно оборудване.

Инсталацията за компостиране ще има 6 тунела. От преработените отпадъци чрез специална система от биогаз ще се произвежда електрическа и топлинна енергия.

Изграждането на съоръжението ще допринесе за намаляване на емисиите парникови газове в атмосферата.

Мотивират жители на 3 общини да събират хранителни отпадъци

Галерия