Портрет на жена, втората половина на 20-те години на ХХ век, частна колекция

Портрет на жена, втората половина на 20-те години на ХХ век, частна колекция

Националната художествена академия показва знакови творби на проф. Илия Петров. Изложбата "Академията като съдба" ще бъде открита на 7-ми февруари в бургаската художествена галерия "Петко Задгорски". Тя е посветена на 120 години от рождението на майстора на четката и се реализира съвместно с Държавна агенция "Архиви" и Община Бургас. Изложбата е част от музейната програма на Националната художествена академия и може да бъде разгледана до 9-ти март 2024 г.

В продължение на година изследователският екип, работещ по проекта, насочва вниманието си към един от най-интересните периоди от творческото развитие на Илия Петров – този, свързан с Художествената академия и първите години след дипломирането му. Първото междувоенно десетилетие има голямо значение в процеса на формиране на художника, поради което изследователите често намират причини да продължават да го изучават и анализират. Това е време на първите професионални опити в света на изкуството, време на непрестанни лутания, време, в което се формира ярката индивидуалност на автора – еднакво внушителна и в живописта, и в рисунката.

Годините в Академията оставят дълбока диря в творческия път на художника. Началото е през далечната 1921 г., когато осемнадесетгодишният Илия прекрачва прага на Държавната художествена академия. От ателието на обичания професор Никола Маринов през конкурса за специализация до изложбата отчет за наученото в странство – всеки важен миг от живота на художника се превръща и в неделима част от историческата хроника на Академията. Свое естествено място в експозицията намират и творбите му от втората половина на десетилетието, които са неразривно свързани с времето, прекарано в Мюнхен, с влиянията на немския експресионизъм, с носталгичната тъга по родното и вглеждането в света на другия.

Важен момент от житейските странствания на Илия Петров е конкурсът за преподавател по живопис в Академията през 1940 г., който той печели в оспорвана битка с редица бележити майстори на четката. С началото на 30-те години на миналия век се затваря една важна страница от развитието на художника. Темите в творчеството му стават все по-социално ангажирани, но вече в различна, неокласическа естетика. В идните години той ще се обръща по-често към портрета, пейзажа и фигуралната композиция, а творчеството му от 20-те години ще остане задълго пазено в папките и самотните ъгли на ателието, очаквайки своето повторно откриване.

В изложбата могат да се видят събрани над 40 произведения от Музейната сбирка на Националната художествена академия, Националната галерия, художествена галерия "Елена Карамихайлова" - Шумен, дарение "Колекция Светлин Русев" - Плевен, Исторически музей - Панагюрище и частни колекции.

С цел обогатяване на историческия разказ в експозиционното пространство място намират и любопитни архивни документи от Държавна агенция "Архиви", архива на Съюза на българските художници и архивния фонд на Националната художествена академия.

Проектът се финансира по програмата на Националната художествена академия за присъщата й научна и художественотворческа дейност.

В рамките на изложбата ще има две съпътстващи съблития - лекция "Илия Петров - Отвъд родното, отвъд другия" на Иво Райков - на 27-ми февруари от 18:00 часа в бургаска художествена галерия "Петко Задгорски" и лекция "Големият сблъсък. Из хрониките на един академичен конкурс" на д-р Милена Балчева–Божкова - 28-ми февруари от 18:00 часа отново в бургаска художествена галерия "Петко Задгорски".

Галерия