Доц. Бойка Доневска - ръководител на катедра "Изкуствознание" в НХА и един от преподавателите на студентите в новата магистърска програма. Снимка Черноморие-бг

Доц. Бойка Доневска - ръководител на катедра "Изкуствознание" в НХА и един от преподавателите на студентите в новата магистърска програма. Снимка Черноморие-бг

С тест и интервю избират студенти за новата магистърска програма на Националната художествена академия. "Културното наследство на българското Черноморие" ще се преподава само във филиала на Академията в морския град. Специалността е разработена специално за филиала, а кандидатите могат да са от цялата страна.

Кандидатстването ще става на две сесии - през юли и септември. Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на три семестъра.

Бъдещите студенти ще пишат кратък текст по избрана тема, свързана с художествен проблем, със събитие с изкуствоведски характер, историческо проучване за паметник и други. Целта е да развият тезата си. А по време на интервюто, което ще се проведе онлайн, те ще трябва да защитят пред изпитната комисия своята теза. "Ще видим как реагират, как мислят. Това интервю ще ни помогне да се ориентираме и да придобием първи впечатления за студента. Да чуем какви са неговите очаквания от програмата. Търсим любознателни, привлечени от сферата на изкуството студенти", каза за "Черноморие" доц. Бойка Доневска - ръководител на катедра "Изкуствознание" в НХА и един от преподавателите по новата магистърска специалност.

"Културният профил на региона и възможностите на пазара на труда са в основата за създаването на специалността. Тя е привлекателна за хората от Черноморието и е близка до изкуствоведството и културното наследство. Студентите ще изучават исторически блок от лекции от древността до съвремието ни, история на изкуството, арт мениджмънт, ще се запознаят с начина на реставрация, кураторски стратегии. Ще получат комплексна подготовка, така че когато завършат ще могат да се реализират като мениджъри в културния туризъм, в туристически агенции, в музеи, да бъдат ръководители на културен отдел в администрация, уредници, екскурзоводи и други", допълни доц. Доневска. 

Преподавателите ще са от катедра "Изкуствознание" в НХА, музейни работници, историци и други.

Завършилите програмата магистри получават специализирани познания и компетентност в областта на: художественото и културно наследство, създадено в Черноморския регион; организацията и управлението на дейности, свързани с разработване на културни коридори, изготвяне на пътеводители на художествените паметници и селища в Черноморския регион.