На 17-ти септември собственици и наематели на заведения и детски центрове протестираха в Бургас заради мерките. Сега отново са потърпевши от заповедта на директора на РЗИ. Снимка Архив Черноморие-бг

На 17-ти септември собственици и наематели на заведения и детски центрове протестираха в Бургас заради мерките. Сега отново са потърпевши от заповедта на директора на РЗИ. Снимка Архив Черноморие-бг

Нови мерки ще бъдат въведени в област Бургас от 31-ви януари. Това гласи заповед на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Георги Паздеров. Тя влиза в сила от понеделник и ще действа до 13-ти февруари. Новите ограничителни мерки имат за цел да намалят разпространението на COVID-19. Те са следните:

1. Ограничение до 50 % в капацитет / работна площ / брой лица в обектите и дейности със значение за общественото здраве (заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма и др.) при спазване на подхода със "зелен сертификат".

2. Въвеждане на работно време в интервала от 05:00 ч. до 22:00 ч. при спазване на подхода със "зелен сертификат" за игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

3. Ограничава се публиката на купурни, спортни, сценични, музикални /кина, театри, концерти/ и други мероприятия - до 50% при спазване на подхода със "зелен сертификат".

4. Забранява се посещението на непълнолетни лица в търговски цетнтрове тип мол, кина, ресторанти, кафенета и др. без придружитела родител / настойник или друго лице, полагащо грижи за непълнолетния.

5. Да се създаде организация и осъществяване на стриктен контрол в местата предназначени за обществено ползване, в това число заведения за обществено хранене и развлечение относно наличие на т. нар. "зелен сертификат" от страна на органите на местната власт, ОД на ВМР - Бургас, и дирекция "Обществено здраве" и дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ - Бургас.

В момента Бургаско е тъмночервената зона по разпространение на вируса с 1 530 случая на 100 000 население, според данните на Националния център за заразни и паразитни болести.

Според плана на Министерството на здравеопазването регионът е в етап 3. Според препоръките в този етап се изисква присъствения учебен процес да се осъществява за 50 % от паралелките с ученици от V-ти до XII-ти клас с въведена ежеседмична ротация и се въвежда ограничения до 50% в капацитет / работна площ / брой лица в обектите и дейности, определени със заповед на министъра, със значение за общественото здраве, въвеждане на работно време до 22.00 часа при спазване на подхода "зелен сертификат".

От 29-ти януари, събота, учениците в цялата страна излизат във ваканция, която продължава до 6-ти февруари включително. Те трябва да се върнат в класните стаи на 7-ми февруари. Във всяка област връщането ще става, според това в кой етап се намира региона. Тъй като заповедта за Бургаско е в сила до 13-ти февруари, се очаква на 7-ми февруари да се върнат в клас 50% от паралелките от среден и горен курс.