Така изглежда картата на страната, разделена на шест региона. Снимка Министерски съвет

Така изглежда картата на страната, разделена на шест региона. Снимка Министерски съвет

Новият план на правителството разделя България на шест региона и има четири плана за справяне с пандемията. Регионите са - Северозападен, Югозападен, Южен центален, Северен централен, Североизточен и Югоизточен. Планът съдържа четири етапа, като на всеки един от тях ще бъдат прилагани различни мерки. Те се бъдат съобразени със заболеваемостта и броя на заетите интензивни легла в болниците в страната.

64% от интензивните легла за COVID пациенти са заети

Мерките в Националния план ще бъдат прилагани на регионално ниво.

Първият етап на въвеждане на нови мерки ще става при 60% запълнени интензивни легла в съответния регион. Според картата четирите региона ще влязат в първия етап след пет дни. А Северен централен ще влезе в четвъртия етап след пет дни, тъй като там интензивните легла за лечение на пациенти с корона вирусна инфекция са заети 75,8%.

Вторият етап при заети от 60 до 70% от интензивните легла, третият е при заети от 70 до 80% от тези легла, а четвъртият - при достигане на 80% от капацитета на интензивните легла. Техният брой в цялата страна е 916, а заетите в момента са 584 легла. Броят на интензивните легла не е пропорционално разпределен в петте региона. Най-голям е броят им в Югозападен, където се намира и София.

От своя страна планът е разделен на сектори, като във всеки сектор има четири етапа с прилагане на различни мерки съобразени отново със степента на запълване на интензивните отделения. Това са секторите образование, обектите с обществено значение, бизнеса, влизането в страната.