Броят на посещенията през 2022 година се доближава до цифрите от 2019 година. Снимка Архив Черноморие-бг

Броят на посещенията през 2022 година се доближава до цифрите от 2019 година. Снимка Архив Черноморие-бг

226 000 са посещенията в музеите в Бургас и региона през 2022 година. Това сочат данните от Националния статистически институт. 13 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 102.0 хиляди фондови единици работят в региона към 31-ви декември 2022 година. В сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 0.6%. Цифровизирани са 16.9 хиляди фондови единици, което е с 0.5% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите в област Бургас през 2022 г. са 226.0 хиляди и съпоставени с 2021 г. се увеличават със 72.5%. В дните със свободен вход са осъществени 9.2% от посещенията на музеите (20.9 хиляди). Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 35.9 хиляди или със 73.7% спрямо предходната година.

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2022 г. е 136 и се увеличава с 8.8% в сравнение с 2021 година.