800 000 лева ще получи МБАЛ Света Анна. Снимки Пресцентър ОбС Варна

800 000 лева ще получи МБАЛ Света Анна. Снимки Пресцентър ОбС Варна

Общинска помощ в размер на 208 000 лева ще получи Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания във Варна. Общинският съвет гласува финансовата инжекция, тъй като  лечебното заведение е застрашено от пореден запор на сметките. Съветниците отново се обединиха около мнението, че е необходимо да се вземе кардинално решение за бившия Тубдиспансер, който от години трупа загуби. Лечението на един пациент без лекарствата струва на бюджета 35 000 лева, стана ясно на днешното заседание.
Съветниците дадоха съгласието си на още три лечебни заведения в града да бъдат отпуснати средства от местната хазна. Над 800 000 лева Община Варна ще  предостави на МБАЛ "Света Анна". С тях болницата планира да направи основен ремонт на Родилното отделение и Неонатологията, както и да купи нов инструментариум за Клиниката по ортопедия и травматология и нов дизел-генератор за аварийно захранване. Решено бе също Онкоболницата да получи 500 000 лева за закупуване на система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия. Четвъртото лечебно заведение, на което съветниците гласуваха финансова помощ, бе ДКЦ "Свети Иван Рилски – Аспарухово". Тя е в размер на 58 700 лева, с които здравното заведение ще се покрие натрупани задължения.
На последното за 2017 г. заседание Общинският съвет реши също родителите на деца с увреждания и тежки заболявания във Варна да бъдат освободени от такса в детските ясли и градини. Процентът на инвалидност на децата ще е без значение, необходимо е единствено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Решението влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Съветниците дадоха съгласието си и за откриване на Център за подкрепа за личностно развитие, който ще е фокусиран върху кариерното ориентиране и консултиране на учениците.  80% от издръжката ще се поема от Министерство на образованието, от 20 на сто – от Общината. Към момента в съществуващите центрове във Варна не се осъществява такава дейност.

Галерия