Изпълнителният директор на БАБХ Димитър Германов (вторият отдясно наляво) е дал указание да се набележат конкретни мерки по райони във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната. Снимка Областна управа

Изпълнителният директор на БАБХ Димитър Германов (вторият отдясно наляво) е дал указание да се набележат конкретни мерки по райони във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната. Снимка Областна управа

Няма регистрирани случаи на инфлуенца по птиците на територията на Бургаска област. Това заяви на заседание на Областна епизоотична комисия директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Димитър Германов. Заболяването, известно още и като птичи грип, е констатирано в страната и изпълнителният директор на БАБХ е дал указание да се набележат конкретни мерки по райони във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването инфлуенца по птиците. Контролните органи подчертаха, че всички продукти в търговската мрежа са под стриктен контрол и са безопасни. Областният управител Мария Нейкова призова към завишен контрол, наблюдение и добра координация между институциите, за да се минимизира вероятността от появата и разпространение на инфекциозното заболяване сред птиците.

Комисията взе решение да приложи превантивни мерки в област Бургас с цел недопускане и ограничаване на заразното заболяване сред пернатите, като се извършват съвместни проверки от служителите на ОДБХ с представители на РИОСВ-Бургас, орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. Забранява се отглеждането на птици на открито по дворове, с изключение на птици в птицевъдни обекти. Ще се осъществява абсолютен институционален контрол върху отглеждането на домашни птици.

Кметовете и кметските наместници ще извършват регистрация на  отглежданите птици като разпоредят на собствениците на птицевъдни обекти: да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните; да не допускат контакт между птиците, живеещи в дивата природа и домашни птици; да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците; да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици; да уведомят незабавно обследващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност. Обобщената информация кметовете на съответните общини трябва да предоставят писмено на официалните ветеринарни лекари.

Кметовете и кметските наместници съвместно с официалните ветеринарни лекари по места ще проведат информационна кампания на собствениците на домашни птици за клиничните признаци на заболяването и спазване на мерки за биосигурност.

От ОДБХ съобщиха още, че скоро започва ваксинация срещу бяс за лисици и чакали, която ще се извършва чрез самолети. Териториите, които ще бъдат покрити, са общините Царево, Приморско, Малко Търново и Средец по посока Хасково. За домашните любимци е абсолютно безопасно, увериха от ОДБХ.