Лидия Станкова - директор на Областна служба по земеделие - Бургас откри Осмата отчетна среща на на Областната експертна комисия по животновъдство. Участниците в нея бяха поздравени от областния управител Вълчо Чолаков. Снимки Лина Главинова

Лидия Станкова - директор на Областна служба по земеделие - Бургас откри Осмата отчетна среща на на Областната експертна комисия по животновъдство. Участниците в нея бяха поздравени от областния управител Вълчо Чолаков. Снимки Лина Главинова

Галерия