Проектът за парка е той да бъде разположен в землището на четирите села. Снимка Областна управа

Проектът за парка е той да бъде разположен в землището на четирите села. Снимка Областна управа

Областният управител Пламен Янев ще се срещне с жителите на четири села в община Средец - Дюлево, Орлинци, Суходол и Светлина, които са против изграждането на фотоволтаичен парк в землищата им. Първите две срещи са планирани за 1-ви декемнри - в село Орлинци от 10:30 часа, зала ет. 1 в Кметството, в село Суходол - 12:00 часа в пенсионерския клуб. На 2-ри декември са срещите в село Светлина - в 10:30 часа в Ритуална зала, а в село Дюлево - в 17:00 часа в читалището.

„Получената подписка до Областна администрация Бургас, в която жителите на четирите села изразяват несъгласието си с решението на Общински съвет-Средец, беше един от доводите ми да спра изпълнението на решението на общинския съвет. Срещите ще проведа, за да се уверя лично във волеизявлението на населението, тъй като до мен постъпват противоречиви информации“, каза областният управител Пламен Янев. Притеснението на жителите е, че с изграждането на фотоволтаичната централа върху земеделските територии ще пречи на земеделието, животновъдството, пчеларството и ловния туризъм.

Фирмата, която иска да изгражда парка, от своя страна твърди, че са провели информационни срещи по места и подписката е подвеждаща и тенденциозно организирана. С цел обективност и коректност относно казуса областният управител направи институционална проверка на записаните лица в протестната подписка. От подписани 283 души 124 са от засегнатите села, 96 са с друга адресна регистрация, 17 чужденци, а 46 са нечетливо написани и не може да се установи тяхната адресна регистрация.

Имотите са земеделски с площ малко над 8200 декара и представляват обработваеми ниви и пасища около селата. Общинският съвет в Средец променя предназначението им "за производство на електрическа енергия, електрически подстанции, складове и съхранение на електроенергия“. Липсата на достатъчна икономическа обосновка и детайлно обследване на инвестиционното намерение са другите причини областният управител да спре решение на общинския съвет.

Пламен Янев планира среща и със земеделците, на която да изслуша и тяхното становище. „Областна администрация Бургас, като представител на държавата, е съпричастна с притесненията на хората, внимателно се разглеждат решенията на всички общински съвети в областта с цел да се търси баланса в защита на обществения интерес и икономическия интерес, както и развитието на региона“, категоричен е областният управител Пламен Янев.