Заповедта на Мария Нейкова е във връзка с усложнената пандемична ситуация в региона. Снимка Архив Черноморие-бг

Заповедта на Мария Нейкова е във връзка с усложнената пандемична ситуация в региона. Снимка Архив Черноморие-бг

Областният управител пна област Бургас Мария Нейкова издаде заповед, съгласно която всички физически и юридически лица, които са собственици или управители на обекти от туристическия и туроператорския бранш, заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, както и обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да спазват стриктно въведените противоепидемични мерки на територията на област Бургас.

Освен това браншовите организации на посочените по–горе лица се задължават да информират членовете си и потребителите на предоставяните от тях услуги, както и да организират и да следят спазването на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед ще бъде осъществяван от Регионалната здравна инспекция в Бургас, Областна дирекция на МВР - Бургас и Областна дирекция по безопасност на храните в Бургас.

Заповедта на областния управител е във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в област Бургас и заповедите на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите, както и във връзка с взетите решения на Областния съвет по здравеопазване и на основание Закона за здравето. Заповедта ще бъде качена на сайта на Областна администрация Бургас.