Облекчаваме визовия режим за руснаците

По време на срещата бяха очертани бъдещи планове за съвместно сътрудничество между двете близки по дух и историческо минало държави. Константин Гренебаров предложи да се подпише рамково споразумение за сътрудничество между област Бургас и някоя от областите разположени от другата страна на Черно море.

 

По време на разговора присъстващите обсъдиха двата общи енергийни проекти, като областният наблегна на този, който пряко вълнува жителите на областта, а именно "Бургас - Александруполис". Той запозна Генералния консул със становището на република България за изграждането на този проект, като подчерта, че за първи път държавата дава гласност и прозрачност за него пред гражданите. Закона налага да се извърши ОВОС на проекта, тоест  екологична оценка за вредите върху околната среда, единствено след изпълнението на тази процедура, държавата може да вземе решение, допълни той. Гребенаров изказа какви са опасенията на местните жители и това че туризма и развитието на аквакултурите са приоритет за бургаски регион.