По време на ремонта учениците ще бъдат преместени в други школа

По време на ремонта учениците ще бъдат преместени в други школа

Три учебни заведения във Варна ще бъдат обновени с европейски средства, съобщиха от пресцентъра на морската администрация. До месец и половина предстои да започне реконструкцията и строително-монтажните работи в 3 от общо 10-те училища и детски градини, по проекта "Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна" по Оперативна програма "Региони в растеж". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 16,3 млн. лева, а крайният срок за приключване на всички обекти е юни 2019 г.

Първите три учебни заведения, в които ще започнат ремонтните дейности след приключване на тръжните процедури, са: Първо основно училище, 7 СУ "Найден Геров" и ОУ "Константин Арабаджиев". В тях предстои укрепване и саниране на сградите, подмяна на дограма, на ел., ВиК и отоплителни инсталации, ремонт на покривни пространства и др., съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

По време на ремонтните дейности се предвижда учениците от Първо основно училище да бъдат преместени в СУ "П. Кр. Яворов". След приключване на строително-монтажните работи, ще последва обратна промяна - всички ученици ще отидат в Първо основно училище, за да започне ремонта в СУ "П. Кр. Яворов". Ръководствата на двете учебни заведения трябва да осигурят едносменен режим за обучение за учениците в началния курс, а за останалите възрастови групи се обсъждат варианти за двусменен режим.

Поради големия брой на ученици в VII СУ "Найден Геров" преместването им е планирано в четирите най-близки училища, както следва: децата от I и II клас ще отидат в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн. Предприемат се стъпки пред РУО – Варна, те да преминат в първа смяна. По искане на родителите ще се извърши обезопасяване на стълбищата с предпазни первази и парапети. Подготвителните групи за 5 и 6-годишните и децата от III и IV клас ще се обучават в ОУ "Черноризец Храбър". Учениците от V до VII клас ще бъдат преместени в Първа езикова гимназия. Учениците от VIII до XII клас ще бъдат преместени в IV EГ "Фредерик Жолио Кюри". Те ще се обучават втора смяна в приемащите училища.

Учениците от ОУ "Константин Арабаджиев" от филиалната сграда ще бъдат преместени в основната сграда на училището, като се запази едносменния режим и целодневната подготовка на учениците.