Поредната защитена зона отново ще постави спънка при обсъждането на плана, заяви кметът на Община Царево Георги Лапчев. Снимка Община Царево

Поредната защитена зона отново ще постави спънка при обсъждането на плана, заяви кметът на Община Царево Георги Лапчев. Снимка Община Царево

Общинският съвет в Царево отхвърли включването на нови защитени зони до приемането на Общ устройствен план и План за управление на природен парк "Странджа". "Планът за управление на ПП "Странджа" е важен план за нашата община. Община Царево в никакъв случай не се противопоставя срещу защитените територии в Странджа. Считам, че е некоректно и неправилно, когато се говори за нови разпределяния на територията на община Царево, да се прави без знанието на самите жители. Силно вярвам, че трябва да се тръгне в посока приемане на ОУП със задължителната екологична оценка, която е неразделна част от ОУП. ОУП се възлага от Министерство на  регионалното  развитие  и благоустройството, а екологичната оценка - от Министерството на околната среда и водите. Не е логично да се от правят обвинения към община Царево. Вече единадесет години общината няма ОУП. Поредната защитена зона отново ще постави спънка при обсъждането на плана", заяви по време на обсъждането на докладната записка кметът на Община Царево Георги Лапчев.

Съветници разгледаха и докладните записки за допълване на годишната програмата на Общината за разпореждане с общински имоти, за прекратяване на съсобственост в село Варвара, както и за именуване на улици в Ахтопол.