Община Бургас е една от шестте общини, включени в проекта. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Бургас е една от шестте общини, включени в проекта. Снимка Архив Черноморие-бг

Европейската комисия обяви финансиране в размер на повече от 233 милиона евро в дванадесет нови стратегически проекти в 10 държави членки по програмата "LIFE" в подкрепа на изпълнението на амбициите в областта на околната среда и климата по Европейския зелен пакт. В България финансираната инициатива е по линия на програмата "LIFE" - "Климат" - стратегически интегриран проект "LIFE-SIP CLIMA-SUMP", в който участват шест общини – София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. Проектът има за цел да подпомогне местните органи да създадат административни, организационни, технически и финансови условия за пълното изпълнение на плановете за устойчива градска мобилност и постигането на мобилност с нулеви емисии. Сред целите на проекта е преодоляване на административните, организационни и финансови предизвикателства и изграждане на климатично неутрално и устойчиво общество. Проектът обхваща 30% от населението на България и включва дейности като изграждане на общински капацитет, мобилизиране на ресурси, координиране и мониторинг на мерки и насърчаване на участието на заинтересованите страни.