Това е макетът на новия корпус на СУ Св. св. Кирил и Методий, чието изграждане продължава. Снимка Архив

Това е макетът на новия корпус на СУ Св. св. Кирил и Методий, чието изграждане продължава. Снимка Архив

Община Бургас иска от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите 7 000 000 лева за два учебни корпуса. 6 600 000 лева са необходими за реализиране на проект "Изграждане на нов учебен корпус в двора на ПГРЕ "Г. С. Раковски" и ППМГ "Акад. Н. Обрешков", в УПИ I в кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас", а 400 000 лева - за довършване на корпуса на СУ "Св. св. Кирил и Методий".

Математическата и гимназията за романски езици ползват една сграда от години. За да се съберат учениците там, има двусменен режим на обучение. Със законодателни промени беше решено да се премине към едносменен режим на обучение. Общините обаче трудно могат със собствени средства да построят нови бази, където е необходимо, за да спазат изискванията. В математическата гимназия се обучават 1 027 ученици в 39 паралелки, а в гимназията за романски езици - 907 ученици в 35 паралелки. За да бъде решен проблема със сградния фонд, трябва да бъде изграден нов корпус.

Кметът на Бургас Димитър Николов входира докладна записка в Общинския съвет. Със свое решение ОбС дава съгласието си кметът да направи искане за отпускане от държавата на нужната сума. По време на сесията докладната записка беше допълнена със сумата от 400 000 лева за довършителните ремонтни дейности за новия корпус на СУ "Св. св. Кирил и Методий". За изграждането му са нуобходими 1 278 073,45 лева. За настоящата година в бюджета на Общината бяха заложени 550 000 лева. Изплатени са 616 206,53 лева. 220 000 лева са за извършени дейности. Нужни са още 400 000 лева за 2022 година за довършване на корпуса.