Договорът бе подписан в Министерството на околната среда и водите. Снимка Община Бургас

Договорът бе подписан в Министерството на околната среда и водите. Снимка Община Бургас

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, зам.-кметът по култура в Община Бургас Йорданка Ананиева и Петко Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД подписаха договора по проект на морската администрация за доставка и въвеждане в експлоатация на 56 електрически автобуса за нуждите на обществения транспорт в града. Проектът "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт" получи "зелена светлина" на сесията на Общинския съвет от мандат 2015-2019 година. Докладната записка бе входирана тогава от кмета на общината Димитър Николов. С нея той поиска съветниците да подкрепят проекта, за да може Общината в партньорство с общинската фирма превозвач "Бургасбус" ЕООД да кандидатства пред Оперативна програма "Околна среда" за реализацията му.

Проектът е на обща стойност от 82 000 000 лева с ДДС. Подкрепата от страна на Оперативната програма е в размер на 65 000 000 лева без ДДС, от които 55 250 000 лева са средства от Кохезионния фонд и национално съфинансиране - 9 750 000 лева без ДДС.

"Собственият ресурс, с който ще участваме възлиза на 3 850 000 лева без ДДС", каза зам.-кметът по евроинтеграция в Община Бургас Руска Бояджиева.

Проектът включва доставка и въвеждане в експлоатация на 56 електрически превозни средства за нуждите на обществения масов транспорт в общината. Автобусите ще са - 10 нови 18 метрови съчленени електрически автобуси; 34 нови 12 метрови електрически автобуси; 12 нови 9 метрови електрически автобуси; станции за зареждане и съпътстваща инфраструктура; допълнително оборудване и интеграцията към съществуващи системи за управление на обществения транспорт.

Автобусите ще бъдат собственост на "Бургасбус" ЕООД. Те ще се стопанисват от общинския превозвач и ще изпълняват курсове по линиите, които фирмата обслужва.

Със закупуването на новите електрически превозни средства ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Новите превозни средства ще допринесат за повишаването качеството на услугите, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас.