При проверката е констатирано, че строителната ограда на строежа не е поставена съгласно одобрения План за безопасност и здраве. Снимки Черноморие-бг

При проверката е констатирано, че строителната ограда на строежа не е поставена съгласно одобрения План за безопасност и здраве. Снимки Черноморие-бг

Строителната ограда да бъде незабавно премахната и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица. За това са се разпоредили в Община Бургас. Става въпрос за оградата, която е на пътя водещ към летните сараи на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в парк "Росенец". Повод за становището на Общината станаха думите на лидера на "Да, България" Христо Иванов, че кметът на Бургас Димитър Николов не е спазил обещанието си тя да бъде премахната своевременно, а това е станало малко преди той и други членове на партията да отидат днес на място.

Христо Иванов недоволен от бургаския кмет, събират пари за пилон на Росенец

Общинската улица никога не е водила до морския бряг, а до частен терен, което е видно и от актуалната кадастрална карта. След решението на Общински съвет, с което беше отменен ПУП за местността "Отманли", на 29-ти юли комисия от Община Бургас извърши проверка  на място и констатира следното:

- Строителната ограда на строежа не е поставена съгласно одобрения План за безопасност и здраве. На строежа липсва информационна табела, съгласно чл. 13 от Наредба №  2.

- На строителната площадка не се извършват тежки строително-монтажни работи. Поставената ограда препятства преминаването през общинския път.

- Установен е бетониран път през съседен имот- публична държавна собственост, за който в Община Бургас не са издавани строителни книжа.

Предвид направените констатации е разпоредено:

- Строителната ограда да бъде незабавно премахната и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица.

- На собственика, строителния надзор и строителя е дадено предписание в седем дневен срок да бъдат представени в Община Бургас съставените по време на строителството актове и протоколи за строежите в имота, с цел да се установи правомерно ли са обитавани. Режимът за въвеждане в експлоатация на сградите в имота е регистрационен и към днешна дата в Община Бургас не са постъпвали заявления за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградите.

Собственикът е уведомен, че ако не представи изисканите документи в посочения срок, Община Бургас ще предприеме действия по забрана ползването на сградите в имота и принудително премахване на строителната ограда, ограничаваща преминаването по общинския път.

Това пише в официалното становище на Община Бургас, изпратено до медиите днес.

Галерия