Средствата ще бъдат предоставени на Общината за пътна инфраструктура в ПЗ Север. Снимка Архив Черноморие-бг

Средствата ще бъдат предоставени на Общината за пътна инфраструктура в ПЗ Север. Снимка Архив Черноморие-бг

Министерският съвет прие решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Бургас ще се предоставят средства в размер до 1 175 643 лева за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: "Обслужваща улица от о.т. 63е-203-204-205-206- 158-159-161-162-149 до о.т. 238 по плана на ПЗ "Север", град Бургас".

Улицата осигурява непосредственото транспортно обслужване на голям брой урегулирани поземлени имоти, част от които към момента са застроени, а други имат непосредствени инвестиционни намерения и издадени разрешения за строеж. Рехабилитацията на настилката на улицата е от изключителна важност за осигуряване на безопасен и безпрепятствен автомобилен и пешеходен достъп до прилежащите предприятия, намиращи се на нея. Изграждането на инфраструктурата ще повиши качеството на транспортните комуникации, ще подобри транспортното обслужване, ще доведе до благоприятни условия за развитие на бизнеса. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Бургас.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект "Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост" в град Бургас.