Община Царево принудително ще събира задължения , за да не изпаднат в забава. От цялата тази кампания общината очаква да събере дължимите й около 200 хил. лв., натрупани от неплатени данъци върху недвижими имоти, такса "битови отпадъци", данък върху превозните средства, патентен данък и глоби. Сред длъжниците са и не малко фирми, основно със задължения от данък "сгради" и такса "смет". Данъчните служители в Царево вече изпратиха на всички със забавени задължения и покани за доброволно плащане. Ако в 7-дневен срок неизрядните платци не се издължат на общината, те ще получат актове за установяване на дължими публични вземания и актове за установяване на задължения по декларации.

По разпореждане на кмета Петко Арнаудов местната данъчна служба побърза да събере задълженията си най-напред от хората, които са на заплата в общината – служители и работници от всички структури на общинска администрация, а след това и от големите длъжници. Някои вече са платили, други –все още не. Към момента са останали около 70 длъжници. Към някои данъчните служители вече са предприели и следващата стъпка и им изпращат актове за публични вземания. При неиздължаване в 14-дневен срок от получаването на акта общината ще има основание да направи запор върху заплатите на служителите си, а от "МДТ" да издадат актове за публични вземания , които ще се събират чрез частен съдебен изпълнител или принудително от НАП.

"Разпоредих да се наложи запор върху заплатите на нашите служители, защото хората, които работят в общината, трябва да дават пример на останалите. Няма да има търпимост към никого. Как ще изискваме от гражданите да са изрядни платци, а самите ние да не се издължаваме навреме", обясни кметът Арнаудов.