Разкопките и проучванията на Русокастро се състояха и това лято. Снимка РИМ - Бургас

Разкопките и проучванията на Русокастро се състояха и това лято. Снимка РИМ - Бургас

Министерският съвет прие също решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Камено за срок от 10 години. Археологическата недвижима културна ценност е "Късноантична и средновековна крепост Русокастро" и се намира в област Бургас, в землището на село Русокастро, местност "Рускин камък". Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Бургас.