Имотът е публична държавна собственост и ще бъде прехвърлен на Общината. Снимка Архив Черноморие-бг

Имотът е публична държавна собственост и ще бъде прехвърлен на Общината. Снимка Архив Черноморие-бг

На община Поморие се предоставя правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, намиращ се в град Поморие, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет след днешното правителствено заседание. Той представлява терен с площ 7832 кв. м и е необходим за осъществяване на дейности по вълнозащита на акваторията, инфраструктурата и съоръженията на пристанище Поморие. Имотът е част от инфраструктурата на пристанището и предназначението му, заедно с кейовата стена, е да го предпазва от вредното въздействие на вълните.