Държавният имот се намира на територията на града и ще бъде превърнат в парк. Снимка Петя Добрева

Държавният имот се намира на територията на града и ще бъде превърнат в парк. Снимка Петя Добрева

Община Приморско получава държавни имоти в града. Решението е взето на днешното зеседание на служебния кабинет. Те са с обща площ 14 012 кв. м. и ще бъдат използвани за изграждане на общински градски парк с алеи за озеленяване и места за отдих, зони за спорт (игрища) и фитнес съоръжения на открито, открита сцена за културни събития, детски съоръжения и площадки за игра, паметник и места за свободно паркиране. В един от имотите съществуват сгради в лошо техническо състояние и с конструктивни деформации, поради което ще бъдат предприети действия по премахването им. Имотите ще се използват и стопанисват единствено от Община Приморско по нестопански начин. На областния управител на Бургас ще бъде възложен ангажиментът да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърлят имотите.