Читалището в Средец ще има гъсеничен стълбищен подемник, закупен по проект. Снимки Община Средец

Читалището в Средец ще има гъсеничен стълбищен подемник, закупен по проект. Снимки Община Средец

Община Средец ще осигури достъпна среда за хора с увреждания в сградата на Читалище "Пробуда - 1897".  6 600 лева са осигурени за закупуване на гъсеничен стълбищен подемник по проект, финансиран на конкурсна основа от Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика.

Община Средец кандидатства с проектно предложение "Изграждане на достъпна среда за хора с опорно-двигателни увреждания в читалище "Пробуда - 1897".  Договорът с Агенция за хората с увреждания е подписан на 14-ти октомври 2019 г. и ще бъде изпълнен в срок до три месеца.

С реализацията на проекта ще се осигури реална възможност за активно участие в културния и обществен живот на града, на хората придвижващи се с инвалидни колички и това ще помогне за приобщаването им към съвременните културни ценности. Ще се предостави възможност на хората с увреждания безпрепятствено да ползват сградата при посещения на различни събития, които се провеждат в читалището.

Галерия