Промените за финансиране бяха подкрепени на заседание на Комисията по култура. Снимки ОбС Варна

Промените за финансиране бяха подкрепени на заседание на Комисията по култура. Снимки ОбС Варна

Проекти в областта на любителското изкуство ще могат да кандидатстват за финансиране по общинския фонд "Култура" във Варна. Това става възможно с промени в Насоките за кандидатстване за 2023 г., в които се включва ново Направление 5 - "Любителско изкуство". Целта е да се създадат условия за развитие на този вид изкуство, което да осъществява социална, образователна и културна дейност сред подрастващите. Допълнението беше одобрено с пълно мнозинство на днешното заседание на Постоянната комисия по култура и духовно развитие в ОбС Варна. За да стане факт докладната, тя трябва да бъде подкрепена на предстоящата сесия на местния парламент.

Допустими за финансиране ще бъдат проекти от любителското изкуство – музикално, танцово, сценично, визуално, творчески работилници и др., които се реализират с участието на деца и младежи до 18 г. Участниците в проектите трябва да са любители, а художествените ръководители и педагозите на дейността – професионалисти в съответната област.

Максималната сума, което може да бъде отпусната по това направление за един проект, е до 7 000 лева. Кандидатът трябва да осигури собствено финансиране в размер на 5% от целия бюджет на проекта.

Заради новото направление фонд "Култура" ще организира една сесия за набиране на проектни предложения в областта на любителското изкуство. Срокът за кандидатстване ще е между 2 май и 2 юни 2023 година, само по електронен път на адрес: fund.varnaculture.bg.

Предвижда се бюджетът по фонд "Култура" тази година да е 1,4 млн. лева. От тях 1 млн. лева са заделени за подпомагане на проекти по Направления 1-4 и 400 хил. лева – за Направление 5, без да има възможност за прехвърляне на суми между двете пера.

Галерия