Призивът е във връзка с горещото време и високите температури. Снимката е илюстративна

Призивът е във връзка с горещото време и високите температури. Снимката е илюстративна

От Община Варна призовават жителите да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност във връзка с активния летен сезон и високите дневни температури. При възникване на пожар или при забелязване на предпоставки за запалване, те следва да сигнализират своевременно на телефон 112 или на дежурния служител в Общината на тел. 052 820 112.

От отдел "Дейности по защита на населението" към Община Варна предупреждават изрично, че е забранено паленето на огън в парковете на територията на община Варна, в това число и в природен парк "Златни пясъци", където противопожарната техника достига трудно. Изхвърлянето на отпадъци трябва да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

Дейностите за недопускане на пожари през пожароопасния сезон предвиждат: забрана за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии. Забранява се палене на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горите. Също така е забранено устройване на лагери и къмпинги в паркове и гори, с изключение на разрешените от Държавното горско стопанство и РД ПБЗН – Варна.