Общината партнира на граждани за 18 проекта

Напълно реконструирани са тротоарните настилки в ЦДГ "Радост" и на ул. "Гладстон", обновяване на двора на ЦДГ "Детелина" и пространството пред бл. 64 в к-с "Славейков".

Останалите 14 проекта, които ще бъдат реализирани до края на годината включват благоустрояване на околоблоковото пространство на бл. 15 в к-с "Лазур" и бл. 16 и 70 в к-с "Славейков", и поставяне на цветарници на ул. "Цар Симеон I" в центъра на града.

Площадката пред блок 75 в „Лазур” е също пред завършване. Собствениците на този блок са включени в Програмата за ПЧП, тъй като първи регистрираха етажната собственост според новите изисквания на ЗУЕС /закон за управление на етажната собственост/.

Пространството около детските заведения в голяма част от жилищните комплекси също ще бъде обновено. В к-с „Изгрев” започна ремонт на настилката и парапетите в ЦДГ „Здравец”, както и на площадка и пясъчник в ЦДГ №30 „Изгрев” и тротоарни площи в ЦДГ „Веселушко”.

В к-с „Славейков” се работи по благоустрояване на двора в ЦДГ „Детелина” и пейките и спортната площадка в ЦДГ „Моряче”. В к-с „Меден рудник” ще бъде ремонтирана настилката и пясъчниците в ОДЗ „Славейче” и изградена детска площадка в ОУ „Найден Геров”, а в ЦГЧ ще бъде ремонтирана тротоарна настилка в ЦДГ „Радост”.

Другите три проекта за 2010 г. ще бъдат реализирани в съставните селища – ремонт на тротоари и обновяване на парка в с. Брястовец, както и благоустрояване на градската градина в гр. Българово.

Програмата е безсрочна и е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване – ремонт на тротоарни площи, детски площадки, огради и дейности по озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови пространства и подходи към отделни имоти на територията на община Бургас.

Участието на Общината в изпълнението на проектите по тази програма възлиза на 75% от стойността на всеки проект, а останалите 25% се съфинансират от физически и юридически лица, дарения и др. Максималната стойност на  всеки от проектите може да бъде до 10 000 лв.

Началото й бе положено още през 2008 г., когато кметът на Бургас Димитър Николов подписа първите 10 споразумения за финансиране и реализация на малки благоустройствени проекти. От тази година се увеличи обхвата на дейностите за реализация на проектите по Програмата и се осъществяват от Общинската агенция по публично-частно партньорство и приватизация.

За да кандидатстват по Програмата гражданите трябва да направят сдружение и с протокола от общото събрание да заявят желанието си за участие в Общинската агенция по приватизация и ПЧП, която се помещава на ул. „Конт Андрованти” 1-3, ет.3 /срещу бившия „НАРМАГ”/ . Там ще попълнят образец на заявление и ще го подадат на служителите от агенцията.

Повече информация за Програмата и участието в нея може да намерете на сайта на Общински съвет – burgascouncil.org и клик върху Общинска агенция за приватизация или направо на – oap-bourgas.org.