Зам.-кметът Весна Балтина участва в срещата заедно с колеги от общинска администрация

Зам.-кметът Весна Балтина участва в срещата заедно с колеги от общинска администрация

Община Бургас подава ръка на граждани и неправителствени организации за решаване на проблемите в града. Тази готовност изявиха зам.-кметът Весна Балтина и главният архитект на общината Емил Бурулянов на среща, организирана от "Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива" чийто председател е Даниела Божинова. Поводът бе обществено обсъждане на предварителен Доклад за граждански мониторинг, свързан с общинските политики в община Бургас.

По време на срещата бяха представени резултатите от извършените наблюдение свързани със зелената политика на общината и начина на организиране и провеждане на обществените обсъждания. В срещата участваха общинските съветници Иван Гаврилов, Стоян Коларов, Диян Георгиев, представители на неправителствени организации, общественици, граждани.

Близо два часа участниците дебатираха по проблемите, включени в доклада и начина, по който може да се подобри комуникацията между администрацията и гражданското общество. Бяха направени конкретни предложения, които имат за цел да улеснят двете страни при решаване на важни за бургазлии проблеми. Бяха посочени и добрите практики, както и възможностите за по-добро партньорство между местна власт и живеещите в общината.

Галерия