Отчетите бяха гласувани на заседание на Комисията по собственост и стопанство. Снимка ОбС Варна

Отчетите бяха гласувани на заседание на Комисията по собственост и стопанство. Снимка ОбС Варна

Общинските търговски дружества във Варна, които бяха сред най-потърпевшите от пандемията, се възстановят с бързи темпове и постигат положителни финансови резултати. Всички активно работещи дружества, с изключение само на едно, през 2021 г. са на печалба. Това сочат данните от годишните им финансови отчети, които бяха разгледани и одобрени на днешното заседание на комисията по собственост и стопанство към Общинския съвет.

За сравнение – през 2020 г. единствено "Обреди" не беше на загуба. Тогава дружеството, занимаващо се с организацията на сватби и погребения във Варна, отчете 143 хил. лева печалба, а година по-късно тя е в размер на 748 хил. лева Приходите от траурна дейност са нараснали с 36,15% и с 15,72% – от радостна, бе съобщено на заседанието.

Добър финансов резултат показва и "Пазари", чиято печалба през 2021 г. е 214 хил. лева при 186 хил. лева загуба година по-рано. Към 2021 г. дружеството, стопанисващо пазарите, разполага  със собствени финансови средства в размер на 3,9 млн. лева. На базата на това от "Пазари" имат желание за апортиране в капитала на дружеството три площадка, на които в бъдеще да се изградят нови пазари.

На печалба от 63 хил. лева е “Дворецът на културата и спорта“. Дружеството успя да се съвземе след наложените рестрикции, заради които културните и спортните мероприятия бяха спрени. Притесненията на ръководството сега е ежемесечното увеличаване на разходите за електроенергия. За сравнение – разходите за ел. енергия за първото шестмесечие на 2022 г. се равняват на тези за цялата 2021 г. Търсейки дългосрочно решение на повишаващите се разходи за ел. енергия, от “Двореца на културата и спорта“ са направили проучване и са в процес на съгласуване и проектиране на фотоволтаична система с мощност 350-400 киловата на покрива на зала "Младост".

Дружеството "Ученическо и столово хранене", понесло един от най-сериозните удари от пандемията със затварянето на детските градини за няколко месеца през 2020 г. и драстичното намаление на посещаемостта през останалото време, също отчита, макар и минимална, печалба от 8 000 лева. След ревизия на бизнес програмата на дружеството в началото на 2021 г., с която са направени някои нововъведения и промени с цел разширяване на пазарния дял, очакванията на ръководството са 2022 г. да е още по-добра във финансово отношение година.

Единственото работещо дружество, което е на минус, е "Градски транспорт", като и при него се наблюдава тенденция на стабилизиране.  През миналата година то е реализирало загуба в размер на 1,68 млн. лева, или с 506 хил. лева по-малко в сравнение с 2020 г. Огромният проблем пред дружеството са високите цени на енергоносителите. Разходите за горива за периода януари – юли 2022 г. са почти толкова, колкото за цялата минала година.

На днешното заседание бяха приети също отчетите на "Стадион Спартак" и на "Жилфонд". Едното дружество не развива дейност, а другото е в ликвидация.