Докладната записка беше оттеглена преди началото на днешната сесия. Снимки ОбС Варна

Докладната записка беше оттеглена преди началото на днешната сесия. Снимки ОбС Варна

Приемането на бюджета на Варна за 2024 г. беше отложено преди началото на днешното заседание на Общинския съвет.  Докладната записка беше оттеглена. Причината е Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, която е обвързана с най-важния финансов документ.

В програмата са извършени промени, което налага повторното ѝ публикуване на официалната интернет страница на община Варна. По закон документът може да бъде разгледан и приет от местния парламент след изтичане на 14-дневен срок от публикуването му.

По тази причина е необходимо отлагане на приемането на бюджета. Заседанието, на което ще се гласува финансовата рамка на общината, може да се проведе не по-рано от 8-ми март.

Съветниците гласуваха също да отпадне точката за избор на постоянни и временни членове на Експертния съвет към фонд "Култура", заради подаден сигнал, че един от избраните от Комисията по култура и духовно развитие експерти няма необходимото образование. Въпросът ще бъде разгледан отново от ресорната комисия.

Решено бе също да се отложи обявяването на конкурса за избор на член на Съвета на директорите на "Ученическо и столово хранене" и избор на комисия за провеждане на конкурса за заседанието, на което ще се разглежда бюджета на Варна.

Галерия