Специалисти от Института по океанология -Варна извадиха доплерова акустична апаратура от морето, която бе поставена в акваторията на залива край Черноморец. Съоръжението се използва за измерване на вълновите течения, а на базата на получените данни ще се изготви становище за възстановяването на плажната ивица в региона, която бе нарушена от изграденото в близост пристанище, съпроводено с ерозия и свлачищни процеси. Снимки Черноморие-бг

Специалисти от Института по океанология -Варна извадиха доплерова акустична апаратура от морето, която бе поставена в акваторията на залива край Черноморец. Съоръжението се използва за измерване на вълновите течения, а на базата на получените данни ще се изготви становище за възстановяването на плажната ивица в региона, която бе нарушена от изграденото в близост пристанище, съпроводено с ерозия и свлачищни процеси. Снимки Черноморие-бг

Галерия