Решението е взето на заседание на Регионалния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания. Снимка Областна управа

Решението е взето на заседание на Регионалния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания. Снимка Областна управа

Обявиха грипна епидемия в Бургас и региона от 12-ти януари, четвъртък, до 17-ти януари, вторник. Решението е взето на заседание на Регионалния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ). От четвъртък присъствените учебни занятия се преустановяват и се преминава към онлайн обучение в домашна среда в училищата и университетите от Бургаска област.

Това е първата грипна епидемия, която се обявява в региона след януари 2020 година и последвалата ковид пандемия.

На база сентинелно наблюдение и ежедневно съобщаване на случаите на заболели от грип и ОРЗ през последната седмица се отчита рязко завишаване на заболяемостта в Бургас 215,90%00. За периода 3 -9 януари в областния център са достигнати стойности, наближаващи епидемични с регистрирани 426 случая при наблюдавано 10% от  населението - 19 804 души.  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г. - 416,30%00, 0-4 г. - 408,84%00, следвана от възрастова група 15-29 г. - 387,27%00, над 65.г. - 185,96%00 и най-ниска заболяемост при група 30-64 г. - 121,28%00.

На база увеличена заболяемост от грип и ОРЗ, получените резултати от проведени изследвания и прогноза за достигане на епидемични стойности Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания взе следните решения, съобразени с Методическото указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания на МЗ от 2019 г.:

- Обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 12-ти януари 2023 г.;

- Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета;

- Преустановяване на всички профилактични прегледи и имунизации;

- Лечебните заведения да предвидят възможности за разширяване на легловия капацитет на вътрешните отделения за сметка на други отделения с оглед приемането на насочени пациенти с грип и/или усложнения;

- Преустановяване на свижданията в лечебните заведения;

- Стриктно спазване на Наредба №3/08.05.2013г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции;

- Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. двукратно за деня и често проветряване на помещенията.

- Преустановяване на присъствените учебни занятия в училищата и университетите на територията на област Бургас за периода 12 - 17 януари 2023 г. включително и преминаване към неприсъствена форма на обучение за посочения период;

На 17-ти януари Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания към областния управител отново ще проведе свое заседание, на което, отчитайки последните данни, ще вземе решение за прекратяване или продължаване на грипната епидемия.

В заседанието участие взеха областният управител на област Бургас проф. Мария Нейкова, заместник-областният управител Мария Ценова,  кметове и представители на общини, ръководители на ЦСМП, РЗИ, РУО-Бургас, представители на болнични заведения и други институции.