Предложенията касаят хората с увреждания, които имат автомобил и живеят в обхвата на зоните

Предложенията касаят хората с увреждания, които имат автомобил и живеят в обхвата на зоните

Общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев предлага да се направят промени в Наредбата, касаеща платеното паркиране в Синята и Зелена зона за хората с увреждания. Той изпрати предложението си до председателя на ОбС Костантин Луков и до кмета на Бургас Димитър Николов.

"Напоследък зачестиха случаите с обаждания от лица с увреждания, които живеят в тези зони и притежават автомобили, които въпреки обособеното място за паркиране в близост до адреса им не могат да се възползват от него, защото то почти през цялото време е заето.

Най-уязвимата група наши съграждани, лицата с трайни увреждания, които поради вида на заболяването си, се нуждаят от собствен транспорт и имат такъв, но нямат възможност да паркират по настоящия си адрес, биват принуждавани да спрат на друго необозначено за инвалиди място. Така  биват наказвани два пъти. Веднъж изпитват неудобството от това да не могат да паркират в близост до дома си, а едновременно с това търпят  и санкции, ако не си пуснат SMS за платено паркиране", пише в писмото на Тодор Стамболиев.

Опит за въвеждане на привилегировано право за престой и паркиране на автомобил по настоящ адрес бе въведено преди повече от 6 години с приемането на нарочна за целта Наредба от Общински съвет Бургас, но в последствие същата бе атакувана и отменена от Административния съд в Бургас и Върховния административен съд.

"В търсенето на решение на този въпрос се запознах с множество нормативни актове. Намерих удачно разрешение на проблема в Наредба на Столична община. Разбира се това право не може и не е редно да бъде давано на всяко лице, притежаващо Решение от ТЕЛК за определена група неработоспособност.

Възможно е такова запазено място да се осигури само за лице с увреждания, което  притежава карта за паркиране по чл. 99а от ЗДвП и което в следствие на увреждането си: "не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта". Изброяването на заболяванията е примерно", мотивира предложението си омбудсманът на Бургас.

Според него е възможно местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на автомобили, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27 (Забранени са престоят и паркирането, Д21). Място за паркиране на ППС, обслужващи хора с увреждания, Т17 Табела с текст - брой места, Т17 - регистрационен номер на автомобила и указващ, че се извършва принудително преместване на автомобил.