Отсечката е с дължина 4,7 километра

Отсечката е с дължина 4,7 километра

Осем са отворените оферти в тръжната процедура за определяне на изпълнител на строителен надзор и изготвяне на комплексен доклад при изграждането на северния обходен път на град Бургас, с дължина 4,7 км. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 825 000 лева без ДДС, съобщиха от пресцентъра на агенция "Пътна инфраструктура".

Отворените оферти са на: "Трафик холдинг" ЕООД; "Пътнадзор" ДЗЗД с участници: "Пловдив инвест" АД и "Консулт инженеригс" ЕООД; "План инвест обход Бургас" ДЗЗД, в което са: "План инвест Пловдив" ЕООД, "Инфра контрол" ЕООД и "Инфра инвест" ООД; "Трансконсулт - БГ" ООД; "Строл - 1000" АД; "Път инвест - инженеринг" АД; Обединение "Бургас 2020" с участници: "Пътконсулт 2000" ЕООД, "ЕН АР Консулт" ЕООД и "ТРИ ЕС" ЕООД; "Строй Експерт Електро 2018" ДЗЗД, в което са: "Геоексперт България" ЕООД и "Строй тех надзор" ЕООД.

Новият обходен път ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна. Изграждането на трасето ще започва при 230-ти км на път I-9 Сарафово - Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад, заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва към път I-6 Ветрен - Бургас и ще завършва при 493-ти км на първокласния път при селскостопанския надлез. Новият участък ще осъществява връзка със съществуващата пътна мрежа чрез 4 възела. Индикативната стойност за строителството е 52 910 000 лева без ДДС, а средствата са от републиканския бюджет.

С изграждането на обходния път транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ по път І-6 Бургас - София и автомагистрала "Тракия", ще се изнесе извън центъра на областния град за улеснение и повишаване на безопасността на пътуващите.

Десет консорциума с оферти да правят северния обход на Бургас