Като Град на знанието и привлекателен център за обучение, на Варна и отива да бъде домакин на събитие, поставило в центъра на своето внимание качеството на образованието чрез дигитализация, каза при откриването на форума кметът на Варна Иван Портних (вдясно). Снимки Община Варна

Като Град на знанието и привлекателен център за обучение, на Варна и отива да бъде домакин на събитие, поставило в центъра на своето внимание качеството на образованието чрез дигитализация, каза при откриването на форума кметът на Варна Иван Портних (вдясно). Снимки Община Варна

Новата учебна година във Варна ще започне с въвеждането на модела за работа "Едно към едно" в още 18 паралелки. Това е модел, при който всеки ученик и преподавател разполага с лично електронно устройство за учене. 

Община Варна първа в страната създаде програма и подкрепи финансово училищата за въвеждането на този начин на работа. Така общо обхванатите деца ще станат над 1000, а повече от 200 преподаватели от 13 училища преминаха през серия от обучения за работа с технологиите на Google. Това обяви кметът на Варна Иван Портних при откриването на Втория международен образователен форум "Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията", който се провежда до 9-ти септември във Варна. Организатор на събитието е дирекция "Образование и младежки дейности" на Община Варна, в партньорство с МОН, НСОРБ и други институции в морската столица. Форумът се провежда в Икономическия университет, а в него участват над 200 експерти от 9 държави - България, Румъния, Финландия, Полша, Испания, Кипър, Гърция, Турция, Италия. Свои представители имат Съюзът на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директорите в средното образование и Синдиката на българските учители.

Кметът Иван Портних припомни още, че миналата година Варна се присъедини към градовете с Google - референтни училища чрез Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи - най-новото в града, което ежедневно използва дигиталните технологии за обучение на учениците по всички предмети. "Като Град на знанието и привлекателен център за обучение, на Варна и отива да бъде домакин на събитие, поставило в центъра на своето внимание качеството на образованието чрез дигитализация", заяви Иван Портних и пожела успех на срещата. 

По време на форума на място или онлайн участниците ще споделят опит по теми, свързани с предизвикателствата и новата философия на образованието, обучението на децата, родени в ерата на дигитална трансформация, възможностите за повишаване качеството на образованието и съвременните модели на обучение.

Галерия