Директорът Фотинка Въргова благодари за портрета на Алекс и неговите съученици. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Директорът Фотинка Въргова благодари за портрета на Алекс и неговите съученици. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Осмокласници от бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" нарисуваха портрет на патрона на училището Асен Златаров. Идеята е на Александра Кукк, майка на Алекс ученик, обучаващ се в индивидуална форма. Тя предостави проект с лика на проф. д-р Асен Златаров на учениците от VIII "ж" клас. Класният ръководител, г-жа Данка Василева, "прегърна" с ентусиазъм идейното предложение на благодарния родител, който предложи проектът да бъде довършен от съучениците на детето й. С труд и вдъхновение, влагайки старание и усърдност, гимназистите допринесоха за благородната инициатива.

На 23-ти февруари младите творци поканиха директора на ПГТ инж. Фотинка Въргова в часа на класа, където Александр Кукк й поднесе сътворения шедьовър с широка усмивка и емоционално вълнение. Подкрепен от своята майка, от класния ръководител, от  съучениците си, от ресорния психолог г-жа Й. Балева и ресурсния си учител г-жа С. Стамболиева, Алекс изрази  удоволетвореност с усещане за взаимност. Директорът Фотинка Въргова благодари за жеста и споделения момент на щастие и усещане на значимост.

Галерия