Зеленият сертификат остава в сила за работещите в обществените места до 20-ти март. Снимката е илюстративна

Зеленият сертификат остава в сила за работещите в обществените места до 20-ти март. Снимката е илюстративна

От днес, 5-ти марта, официално отпада изискването за предоставяне на зелен сертификат з апосещение на дейности и услуги, предоставени от обекти с обществено значение - кино, театър, заведения за обществено хранене и забавляния. Изискването за зелен сертификат остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение. Това е записано в заповедта на министъра на здравеопзването Асена Сербезова, която бе издадена на 23-ти февруари.

Поетапното отпадане на мерките започна на 24-ти февруари. Още тогава здравните власти дадахо възможност на собственици и управители на места за развлечения да не искат сертификат от клиентите си по своя преценка. Масово повечето се възползваха от тази възможност.

Мерките отпадат поетапно от 24-ти февруари, вижте как

От днес се разрешава провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, физическа дистанция, редовно проветряване и дезинфекция.

Присъственото обучение в училищата продължава при прилагане на изискването за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове при ученици, педагогически и непедагогически персонал. Допуска се смесване на паралелки при извънкласни дейности.

Допуска се присъствено обучение във висшите училища при 50% заетост на помещенията при лекционни упражнения и 50% от групите в една смяна при практически упражнения без изискване за зелен сертификат или на 100 % при изискване на зелен сертификат.