Иванка Шалапатова бе назначена за министър на труда и социалната политика в кабинета Денков. Снимка БНР

Иванка Шалапатова бе назначена за министър на труда и социалната политика в кабинета Денков. Снимка БНР

Инициативния комитет за провеждане на референдум за забрана на обучение, възпитание и пропаганда, свързани с промяна на пола и с концепции за друг пол, освен мъжки и женски пред деца и ученици в образователна система на България поиска оставката на министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Тя бе назначена в кабинета на Николай Денков. Съставът на правителството бе гласуван във вторник.

"Върху съставянето на новото редовно правителство легна тежка сянка на недоверие заради безпринципни договорки, политически клиентелизъм, съмнения в икономическа и политическа зависимост на кабинета като цяло и на отделни министри, конфликт на интереси.

Обществените отношения в страната са дълбоко разстроени, увредени от политическата криза, продължаваща вече няколко години. Държавните институции са силно дестабилизирани, лишени от обществено доверие.

На този фон включването в изпълнителната власт и то на най- високо ниво на лица, известни в обществото със своята пристрастност и обвързаност с неправителствени организации, с незначителен административен опит, с данни за зависимост от чуждестранни източници на финансиране, подкопава общественото доверие и обрича дейността на правителството на служене на чужди цели, които нямат нищо общо с основните интереси на българското общество.

Един от най-емблематичните примери в това отношение е избирането  на изпълнителния директор на фондация "За Нашите Деца" Иванка Шалапатова за министър на труда и социалната политика. Това назначение оправда дългогодишните твърдения на редица общественици и обществени организации за лична уния между джендър-средите и държавната власт. Срастването на държавата със зависими от чужбина НПО беше доказано на практика", пише в обръщението на ИК изпратено до медиитеи.

В него се дава и информация за дейността на фондацията и за нейното финансиране, както и за Иванка Шалапатова.

"Фондация "За нашите деца" е член на Национална мрежа за децата, известна про-джендър обществена организация. През годините, тя е получавала огромно финансиране от чуждестранни финансови източници. Според медийна информацция, публикувана в социалните мрежи, само за 5 години, между 2011г. и 2016г. фондацията на г-жа Иванка Шалапатова е получила 22 млн лева. Става дума за съществена финансова помощ за неправителствена организация в държава, намираща се от три десетилетия в постоянна икономическа и финансова криза.

Иванка Шалапатова е магистър – българска и английска филология от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (1998), д.н. от ЮЗУ "Н. Рилски". Тя е несменяем изпълнителен директор на фондация "За нашите деца", приемник на британската благотворителна организация "Всяко дете. Великобритания". В автореферат на нейната докторска работа се твърди, че е работила по управление на проекти в областта на социалните и интегрирани услуги, стратегическо управление и финансиране, комуникация и социална отговорност, създаване на професионални мрежи, управление на проекти и персонал, политики и застъпничество. През 2013 г. е назначена за няколко месеца на неподходящо висок за нейния опит и стаж пост - зам.министър на труда и социалната политика в МТСП в служебното правителство с Премиер Марин Райков. Преминала е кратковременни обучения във Великобритания, Унгария, Германия в областта на лидерството, стратегическото и организационното управление и ранното детско развитие. Според редица публикации в медиите Шалапатова е известен привърженик и поддръжник на джендър-общността и ЛГБТИ либерални ценности.

Назначаването на г-жа Иванка Шалапатова е недопустимо в две отношения: липса на достатъчен административен опит в държавната администрация и конфликт на интереси със сферата, която ще ръководи. Г-жа Шалапатова чувствително отстъпва по административен опит и на двамата последни  свои предшественици на поста на министър на труда и социалната политика. На второ място, налице е очевиден конфликт на интереси между министър на труда и социалната политика и изпълнителен директор на НПО, частен доставчик на социални услуги, лицензиран от Агенцията за качеството на социалните услуги, което е подчинено на Министерството на новия министър. Независимо от това, че ще бъдат спазени формалните законовите изисквания и според медийната информация поста на  г-жа Шалапатова ще бъде поет от Мариана Тасева, в момента зам.изпълнителен директор, точно това обстоятелства е в основата на нашите съмнения за безпристрастното изпълнение на задълженията на новоизбрания министър на труда и социалната политика на Република България.

Съмнително е, че г-жа Шалапатова няма да фаворизира своите бивши колеги от неправителствения сектор в областта на социалните услуги. Може лесно да се предположи, че политиката на министър Шалапатова ще облагодетелства пряко или косвено фондацията на г-жа Шалапатова, свързана с предоставяне на социални услуги.

Министърът на труда и социалната политика пряко ръководи и провежда политика, свързана със социалните услуги, в която работи и нейната досегашна фондация. От момента на своето назначаване, министър Шалапатова ще отговаря за дейността на фондацията, която е ръководила в продължение на повече от десетилетие. Чудно ли е тогава защо в Народното събрание се внасят законопроекти, които повишават ролята на неправителствените организации в областта на социалните услуги.

Поради това, с оглед недопускане на този явен конфликт на интереси, настояваме за оставката на г-жа Шалапатова от поста министър на труда и социалната политика", се казва в обръщението на Инициативния комитет.

Галерия