Концесията за Бутамята е за срок от 20 години. Снимка Царево.инфо

Концесията за Бутамята е за срок от 20 години. Снимка Царево.инфо

Отдадоха на концесия плажове "Буните" в община Варна и "Бутамята" в община Царево. За концесионер на "Буните" е определен "Холдинг Варна" АД, а за "Бутамята" - "Ди Ен Трейд" ЕООД, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

"Ди Ен Трейд" ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 5,50 лева с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 5,50 лева, с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,3 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 21 301,73 лева без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на облика за срока на концесията са в размер на 385 756,80 лева с ДДС.

"Холдинг Варна" АД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 15 лева с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 15 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,30 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 28 017,56 лева без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж е в размер на 21 828 лева с ДДС.