105 медицински сестри работят в яслите и яслените групи в Бургас и региона. Снимката е илюстративна

105 медицински сестри работят в яслите и яслените групи в Бургас и региона. Снимката е илюстративна

1 700 деца се отглеждат в яслите и яслените групи в Бургас и региона, сочи справка на Националния статистически институт. В област Бургас функционират 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 871 места в тях към 31-ви декември. В градовете детските ясли са 38 с 1 828 места, а в селата - 2 с 43 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 33. В края на годината местата в самостоятелните детски ясли са 424, а в яслените групи към ДГ - 1 447.

През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини са постъпили 1 675 деца, или с 84 деца повече в сравнение с 2018 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 1 700 деца. От тях момчетата са 900, а момичетата - 800. Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст се запазва без изменения през 2019 година. Най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години - 83.0%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 14.9%. На 3-и повече години са 35 деца, или 2.1%.

В края на 2019 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, е 14.7%. Показателят се изчислява като отношение на децата, посещавали самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години. Обхватът на децата на две години намалява от 35.6% към 31.12.2018 г. на 35.2% в края на 2019 година, а обхватът на децата на една година се увеличава от 6.2% на 6.8%.

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2019 г. в детските ясли работят 262 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 106. По-голямата част от тях са медицински сестри (105). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 156 души.