Това са камионите, с които ще се извозват биоразградимите отпадъци от трите общини. Снимки Бургас без цензура

Това са камионите, с които ще се извозват биоразградимите отпадъци от трите общини. Снимки Бургас без цензура

Анаеробната инсталация за преработване на биоразградими отпадъци по метода на сухата метанизация бе открита в Бургас. Тя е факт по проект, който изпълняват общините Бургас, Поморие и Несебър, който се финансира със средства по Оперативна програма "Околна среда". В анаеробната инсталация ще се преработват биоразградими отпадъци - храни, картон, хартия, зелени отпадъци и дървесина, и ще се произвежда био газ.

Документите за финализирането на проекта са готови и се очаква комисията да инспектира на място реализацията на проекта, за да издаде акт 16 а въвеждането й в експлоатация.

"Това е най-трудният ни проект. Дойде ковид, след това ни спряха доставките, после не можаха да влязат у нас експертите, след това увеличиха цената на материалите. Благодарение на гъвкавостта на управляващия орган се справихме", каза при откриването на инсталацията кметът на Бургас Димитър Николов. В церемонията участваха и Милена Новакова - тийм лидер в Генерална дирекция "Регионална и селищна политика", Петър Христов - програмен директор в същата дирекция, Агнес Монфре - ръководител на отдел "България, Хърватия и Словения" в Генерална дирекция "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия, както и представители на общините Поморие и Несебър - партньори по проекта.

Това е втората анаеробна инсталация у нас и първа след тази в София. Разликата е, че инсталацията в столицата работи по мокра метанизация, а тази в Бургас - със суха.

Вече има избран оператор на анаеробната инсталация със срок на договора - 5 години. Той ще назначи 50 души. По проекта са закупени 10 камиона, с които по график ще се транспортират биоразградимите отпадъци от трите общини до инсталацията, която се намира на улица "Крайезерна". Доставени са в рамките на проекта и 7 562 кафяви кофи по 120 литра за хранителни отпадъци и 3 753 - кофи по 240 литра всяка за останалите биоразградими отпадъци. По общини те са разпределени така - община Бургас - кафяви кофи 6 580 броя, за зелени отпадъци - 1 700 броя, за община Несебър - кафяви кофи за хранителни отпадъци - 939, за зелени отпадъци - 559, за община Поморие - кафяви кофи - 1 114, за зелени отпадъци - 423. Те ще бъдат разположени на териториите на градовете - централните части, комплексите, кварталите, съставните селища.

Първоначално кофи ще бъдат поставени в общински пазари, зеленчукови борси, училища, заведения за хранене и други.

Разяснителната кампания за гражданите ще започне от началото на следващата година. Планирани са срещи с представители на Сдруженията на собствениците, с живеещи в кварталите и съставните селища. Предстои да се реши, къде ще бъдат поставени кофите за хранителни отпадъци, които жителите на общините ще генерират за инсталацията. Тя разполага с 8 реактора и има капацитет да преработва 30 000 тона отпадъци. Това означава, че това количество вече няма да се транспортира, както беше досега в депото за битови отпадъци в Братово, а ще се извозва до Крайезерна за преработване.

Галерия