Откриването на Центъра бе съпроводено с церемония по рязане на лента. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Откриването на Центъра бе съпроводено с церемония по рязане на лента. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Център за иновативни образователни технологии (ЦИОТ) без разкрит в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров". Това е вторият в страната такъв център и се реализира по Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители".

В церемонията за официалното му откриване се включиха д-р Ивана Радонова – държавен експерт в дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието и науката и координатор на Националната програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители", проф. д-р Магдалена Миткова - ректор на университета, проф. д-р Сотир Сотиров, доц. д-р Надежда Калоянова – ръководител на ЦИОТ и директорът на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти доц. д-р Красимира Димитрова.

Гости на събитието бяха зам.-кметът по образование в Община Бургас - Йорданка Ананиева, председателят на Общински съвет - Бургас - Севдалина Турманова, представители на МОН, началникът на Регионално управление на образованието в Бургас - Петя Петрова и други.

Присъстваха представители на академичната общност, както и ръководители на сходни структури от над 10 държавни висши училища в страната.

Екипът на Департамент КПРПС направи демонстрация на иновативните образователни технологии, с които в оборудван Центърът.

Галерия