Дамасков участва в конкурса, но проектът му не бе одобрен. Снимка Архив Черноморие-бг

Дамасков участва в конкурса, но проектът му не бе одобрен. Снимка Архив Черноморие-бг

Отново обявиха конкурсите за паметници на благодетеля на Бургас - Александър Георгиев - Коджакафалията. Община Бургас откри процедурите за възлагане на обществени поръчки с предмет:

- "Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)";

- "Изграждане на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията - реплика на оригиналния паметник, съществувал през двадесетте години на XX век".

Сагата с избор на изпълнител на двата проекта тече вече седма година. 

Началото бе сложено през 2012 година, когато ОбС гласува да бъде предоставен терен в обособено УПИ II кв. 139 по плана на Централна градска част в района между улиците "Цар Симеон I" и булевард "Стефан Стамболов", отреден за озеленяване, за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията от Инициативен комитет, представляван от Георги Дражев (общински съветник от НФСБ).

Близо две години по-късно Община Бургас обяви открит конкурс за идеен проект за паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията, който трябва да бъде изработен от траен материал (бронз, камък или смесена техника). За участие в конкурса са подадени два проекта - първият е на скулптора Радостин Дамасков, с членове на екипа Златина Дамаскова, арх. Галина Милкова и арх. Владимир Милков, а вторият - на Янко Пенев. Първият проект е получил 19 точки. Второто проектно предложение на Янко Пенев не е допуснато до оценка и класиране от журито поради несъответствие с показателите за комплексна оценка на проекта, посочени в обявлението за откриване на процедурата. Така конкурсът е прекратен.

Няколко месеца по-късно - през 2015 година, неправителствени организации от Бургас (Дружество на художниците, Черноморски институт, сдружение "Морски сговор", Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, драматичен театър "Адриана Будевска", гражданско дружество "АРС" и издателство "Бряг") изпращат до Община Бургас писмо с предложение за отреждане на място за изграждане на нов паметник, който да е реплика на съществуващия в Бургас такъв до 50-те години на XX век. В писмото се посочва още, че ако идеята бъде одобрена е необходимо да се определи финансиране и да се проведе конкурс.  

Предложението на организациите е входирано като докладна записка за разглеждане в ОбС. За паметника е отреден терен в УПИ II, кв. 19 по плана на комплекс "Братя Миладинови" за възстановяване на паметника на Александър Георгиев – Коджакафалията.

На свое заседание от 28-и април 2015 година ОбС - Бургас решава за реализацията на проекта, предложен от скулптора Радостин Дамасков,  да се инициира кампания за събиране на средства от дарители, за проектиране и изграждане на паметник на Александър Георгиев-Коджакафалията. Инициативен комитет с председател Руслан Карагьозов, тогава общински съветник от ГЕРБ, започва дарителска и информационна кампания, като е открита сметка за събиране на средства за изграждане на паметника.

В изпълнение на това решение на 27-и януари 2016 година Община Бургас стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията". В установения срок постъпват три проектни предложения: от "Трансстрой еко" ООД, "Екоарт инженеринг" ООД и ДЗЗД "Александър Георгиев – Коджакафалията – 2016". С решение № 1632/17.06.2016 г. на първо място е класиран проекта на ДЗЗД "Александър Георгиев – Коджакафалията – 2016".    Поръчката е прекратена и решението за избор на изпълнител е отменено, поради появилите се противоречия сред инициаторите за възстановяване на паметника, свързани с начина на използване на запазените части от неговия оригинал.

На 10-и октомври 2017 година Община Бургас информира дружествата, класирани на първо и второ място, че имат възможност да потвърдят валидността на подадените от тях оферти за участие в процедурата. Това обаче не бе направено, което води до невъзможност за продължаване на процедурата.

Към края на февруари 2018 година по информация на Председателя на инициативния комитет Руслан Карагьозов в дарителската сметка няма постъпили средства, които да позволят изграждането на паметника, предложен от скулптора Радостин Дамасков, съгласно решение на Общински съвет от 28-и април 2015 година.

В бюджета на Община Бургас за 2018 година бяха предвидени средства  за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията. Заместник-кметът на Община Бургас Йорданка Аниева входира докладна записка с предложение - да се стартира процедура за проектиране и изграждане на паметник на Коджакалията или да се стартира процедура за проектиране и изпълнение на репликата на съществуващия до средата на миналия век паметник на дарителя на Бургас.

В проведените от Общината конкурси през минаталата година обаче така и не се стигна до избор на изпълнител. В конкурса за монумент на Коджакафалията се яви само Радостин Дамасков, но неговия проек не бе одобрен от Комисията.

Това налага Общината да стартира нови процедури за двата паметника.