На светофара на стадион Черноморец се чака с минути, за да се мине кръстовището. Снимки Петя Добрева

На светофара на стадион Черноморец се чака с минути, за да се мине кръстовището. Снимки Петя Добрева

Летните тапи от автомобили, камиони и автобуси по бургаската улица "Индустриална" са в разгара си. Това е една от най-натоварените отсечки в града, тъй като минава през квартал "Победа", а там са разположени складове на транспортни фирми и цехове на фирми. Оттам е и маршрутът на няколко основни линии на градския и обществения транспорт, което пък води до закъснения в изпълнението на разписанията.

Сутрин между 08.30 и 09.30 и следобед след 16.30 са пиковите часове по улицата, когато преминаването през светофара става трудно.

Галерия