Помощта за маслодайна роза - до 200 лв./ха

Помощта за маслодайна роза - до 200 лв./ха

Земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100% могат да кандидатстват по помощта de minimis от 19-ти август до 2-ри септември 2020 г. Подпомагането се отпуска на производители за покриване на загуби заради сушата и като облекчение заради пандемията от коронавирус (COVID-19). Бюджетът по помощта е в размер над 19,3 млн. лева.

Ставките за подпомагане са:

- картофи, лук и чесън - до 150 лв./ха;- картофи (за регистрирани площи за фитосанитарен контрол в БАБХ до 31 юли 2020 г.) - до 400 лв./ха;

- моркови, зеле, дини и пъпеши - до 150 лв./ха;

- домати, краставици, корнишони и патладжан - до 200 лв./ха;

- пипер - до 300 лв./ха;

- зеленчуци - оранжерийно производство - до 2 000 лв./ха;

- ябълки, круши, праскови/нектарини, кайсии/зарзали, череши, вишни, ягоди и малини - до 250 лв./ха;

- сливи и десертно грозде - до 150 лв./ха;

- винени лозя - до 250 лв./ха;

- маслодайна роза - до 200 лв./ха;

- земеделски култури (плодове и зеленчуци) под 100% пропаднали площи, вследствие на неблагоприятни климатични събития настъпили през 2020 г. - до 400 лв./ха.

Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват за финансово подпомагане по de minimis до 24 август 2020 г. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФ "Земеделие". Предвиденият бюджет по помощта de minimis за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е над 25,6 млн. лв. На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за "Кампания 2020".

Ставките за подпомагане са:

- до 40 лева до 50-то животно, вкл. и до 20 лева от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол и за млечни крави;

- до 20 лева за млечни крави в планински райони;

- до 40 лева до 50-то животно, включително и до 30 лева от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

- до 110 лева за месодайни крави под селекционен контрол;

- до 80 лева за биволи;

- до 15 лева до 200-то животно, включително и до 10 лева от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

- до 10 лева за овце майки и/или кози майки в планински райони;

- до 10 лева за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони.

Бюджетът по de minimis за пчеларите е 5 милиона лева за 2020 г. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лева на пчелно семейство.