Наводненията в Царево взеха четири жертви и унищожиха инфраструктура. Снимка Царево без цензура

Наводненията в Царево взеха четири жертви и унищожиха инфраструктура. Снимка Царево без цензура

Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на четиримата загинали при наводнението вследствие на обилните валежи в община Царево на 5-ти и 6-ти септември 2023 година.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен или настоящ адрес на загиналите. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.