Отсичат 36 дървета, заради ремонт на "Гурко"

Ако проектът не получи одобрението, той ще бъде изпълняван със собствени средства. Новият вид на улицата ще кореспондира с този на "Цар Симеон I". Ремонтът на "Цар Симеон I" бе извършен тази година.

 

Във връзка с проекта за улица "Гурко" е бил установен броя и състоянието на декоративната и храстова растителност, която се налага да бъде премахната заради предвиденото строителство на път, паркинг, велоалея и реконструиране на съществуващата растителност. Комисията, която извърши огледа е назначена със заповед на кмета Димитър Николов на 09-ти декември.

Вече има одобрен технически инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на зелени площи, паркинги и велоалея по ул. "Ген. Гурко", в участъка между бул. "Стефан Стамболов" и ул. "Демокрация" и по ул. "Адам Мицкевич" - град Бургас", както и експертна оценка на фитосанитарното състояние на дървесната растителност, изготвена от Лесотехнически университет – София, сектор за научни изследвания.