Ценовите оферти бяха отворени днес. Снимка Лина Главинова

Ценовите оферти бяха отворени днес. Снимка Лина Главинова

Отвориха ценовите оферти на консорциумите, които са подали документи за участие в обществената поръчка на Община Бургас за ремонт на сградата на бившата Немска болница, където ще се помещава Регионална библиотека "Пейо Яворов". В момента библиотеката е пръсната на четири места в града. След реконструкцията на сградата обаче, тя ще намери своя нов дом.

Седемчленната комисия, която ще определи фирмата победител отвори три от офертите, тъй като до по-нататъшно участие не бе допуснат консорциум "Холдинг Бургас инфраструктура".

ДЗЗД "ЦИБ Бургас" е получило 34 точки, а ценовата му оферта е 6 397 039,83 лева без ДДС и без планираните 5% непредвидени разходи.

ДЗЗД "БМ" има 19 точки и е предложила цена за изпълнение на поръчката в размер на 6 295 493,79 лева без ДДС и без 5% непредвидени разходи.

ДЗЗД "БИ Бургас 2019" има 46 точки, а ценовата му оферта възлиза на 6 367 762,04 лева без ДДС и 5% непредвидени разходи.

Прогнозната стойност на поръчката, обявена от Община Бургас е 6 736 809.14 лева без ДДС. Финансирането ще чрез безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по оперативна програма "Региони в растеж", кредит, който Общината ще тегли чрез ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие" и със собствените средства.

Според плана на Бургас от 1910 г. въпросният имот, разположен между днешните улици "Средна гора", "Кирил и Методий" и "Оборище", е отреден за изграждане на училище и откупен от братя Хазърбасанови. Документите показват, че през 30-те години на миналия век негов собственик е "Песталоци" АД - Германско училищно настоятелство. Масивната сграда е построена през 1935 г. като училище, което функционира до 1944 г. В края на Втората световна война тя е превърната в болница.

След 1989 г. имотът остава държавна собственост, но използването му по предназначение е преустановено. Сградите се рушат и се превръщат в обект на посегателства.

Преди няколко години по искане на кмета на Бургас Димитър Николов българското правителство предостави на Община Бургас собствеността върху терена с площ 2470 кв.м. Тя ще бъде ремонтирана и предоставена за нуждите на библиотеката. Там ще има и музей на съвременното изкуство. А проектът е на "Дизарх" ООД.