ОТ ОЗБГ подкрепят протестите, които са срещу задължителната ваксинация

ОТ ОЗБГ подкрепят протестите, които са срещу задължителната ваксинация

Заповедта на служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров е противоконституционна. Това пише в позиция на "Организация за закрила на българските граждани". Те излязоха с официално становище във връзка със заповедта, която влиза в сила от 00.00 часа на 21-ви октомври и изисква наличие за зелен сертификат.

Заведения, фитнеси, театри ще работят при 100% ваксиниран персонал и посетители

От ОЗБГ изпратиха позицията си до медиите, институциите и до министър Кацаров. Пълният текст може да прочетете по-долу:

"ОЗБГ е организация, която има за цел да закриля българските граждани. Здравето на нашите сънародници е от първостепенно значение и ние сме загрижени за всички действия и бездействия, които се предприемат от българските институции, относно здравословното състояние на бъларския народ.

От ОЗБГ не сме против ваксинирането, а сме против начина по-който ни се налага. Ние сме на мнение, че ваксинирането трябва да е въпрос на личен избор и всички граждани трябва да имат равни права, без значение дали са ваксинирани или неваксинирани. Ще цитираме и член 6 от Конституцията на Република България, който гласи:

(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

За нас е недопустимо, че ваксиниран ще има повече права от неваксиниран и считаме, че заповедта на Кацаров е не само безумна, но и противоконституционна. От тази заповед ще се облагодетелстват предимно банки и големи хранителни магазини, по-голямата част от които са чужда собственост, а родният бизнес ще пострада. Ще пострадат стотици хиляди българи, а виновникът за това ще е Кацаров.

Заведения, търговски нехранителни обекти, центрове, спортни зали и други, ще претърпят финансови загуби, които няма да бъдат покрити нито от държавата, нито от Кацаров.

Образованието също ще пострада, както и нашите български деца. Учители, преподаватели, ученици, студенти, детски градини и други подобни – ще станат жертва на индивида Кацаров и неговата неадекватна заповед.

От ОЗБГ няма как да уважаваме и подкрепяме индивид, за който сме на мнение, че работи против интересите на българското общество. Действията на Кацаров пораждат някои въпроси:

1. На кого интересите обслужва Стойчо – на България или нечии други?

2. Заповедта е издадена, за да предпази българския народ от заразата или защото някой така е казал на Кацаров и/или го е стимулирал по някакъв начин?

3. Кацаров наясно ли е с негативните последствия, които ще възникнат от издадената заповед и ако е наясно, то защо е издал заповедта?

4. Кацаров национален предател ли е?

Относно заповедта и убийствената ситуация, в която са поставени голяма част от българите, от ОЗБГ настояваме за:

1. Оставката на Кацаров, както и да бъде разследван за антибългарска дейност.

2. Отмяна на заповедта.

3. Отпадане на дискриминативните условия, които разделят хората на ваксинирани и неваксинирани.

От ОЗБГ считаме, че това което се случва е медицински терор, медицински фашизъм, управленско безумие и всичко това трябва да бъде спряно възможно най-скоро. Считаме, че това не се прави за благото на българския народ, а е прикрито обслужване на чужди интереси от някой и за нещо.

От ОЗБГ подкрепяме всички протести, които ще се проведат в страната днес и през другите дни, подкрепяме и всяка една законна форма на съпротива срещу индивиди като Кацаров и техните репресивни, фашистки, дискриминационни и други подобни действия срещу българския народ.

Великият българин Васил Левски е изрекъл много мъдри думи по различни поводи, но за него най-важно е било да служи на България и българския народ. Част от тези думи са следните: „Предателите трябва да се убиват!“